நீ
அன்பாய் பேசுவதை விட
சண்டையிடுவதே
எனக்கு பிடிதிருக்கிறது ,

இதுவரை
ஆயிரம் சண்டைகள்
போட்டுஇருப்போம் ,
ஏன் லட்சம் சண்டைகள்
போட்டுஇருப்போம் ,

ஆனாலும் துளிகூட
குறையவில்லை என் காதல் ...

சண்டையிட்டபின்
சமாதனபடுத்தும்
அழகே
தனி அழகுதான்...Share/Bookmark

rasiganbalu@gmail.com