உன் அன்பு

என் வெளிச்சம்


உன் காதல்

என் காவல்


உன் பேச்சு

என் இன்பம்


உன் குரல்

என் தேடல்


உன் சிரிப்பு

என் செல்வாக்கு


உன் நலம்

என் நிம்மதி


உன் நிம்மதி

என் சந்தோஷம்

உன் உயிர்

அது என் உயிர் .!


INDHA KAVITHAI ENATHU VALAI NANBARIN PADAIPPU

sthenral@googlemail.com